€jnar €kström

Domänen blompottan.se överlåts snarast. Hänvändelse till Ejnar Ekström, Stockholm.

ora hor lin

Honda Accord

börjar få ordning på tofu pc - minns hur man pratade - det handlade mycket om Hilda, Serafia, Jenny, Hulda och Lilly...

Denna extremt långa period av värmebölja, 2018. Jag skriver detta den 17 juli. Bör vara nöjd med vädret. Likaså flyter släktforskningen på med registreringar av släktingar i mitt register 'MinSläkt'