€jnar €kström

Domänen blompottan.se överlåts snarast. Hänvändelse till Ejnar Ekström, Stockholm.

ora hor lin

Honda Accord

börjar få ordning på tofu pc - minns hur man pratade - det handlade mycket om Hilda, Serafia, Jenny, Hulda och Lilly...