1 juli 2018

ora hor lin

Är det något som du undrar över? Något du inte förstår?
Frågan för dagen: ska jag editera direkt på 'centralen' dvs hemservern, eller på den lokal hemsidan på Tofu PC?

5_juni_2005